új szót tanulok, Gyakori kifejezések, olasz

Prendere lucciole per lanterne – Gyakori olasz kifejezésmódok

Prendere lucciole per lanterne Szó szerint azt jelenti, hogy "a Szentjánosbogarat lámpásnak veszi". Magyar megfelelője az lenne talán, hogy "keveri a Gizikét a gőzékével". Olyankor használják, mikor valaki téved, összekeveri a dolgokat, vagy rosszul értelmezi. A kifejezés onnan indul, hogy mindkét dolog (a szentjánosbogár és a lámpás is) világit, mégsem lehet összekeverni őket a sötétben, mert ugye… Continue reading Prendere lucciole per lanterne – Gyakori olasz kifejezésmódok

Advertisements
új szót tanulok, Gyakori kifejezések, olasz

Abbassare le ali – Gyakori olasz kifejezésmódok

Abbassare le ali "Leereszteni a szárnyakat" - Azt jelenti, mikor valaki felhagy a lekezelő, felsőbbséges viselkedés- vagy beszédmóddal. Példa: Abbassa un po' le ali! - Fogjál kicsit vissza magadból! Ah, finalmente si è abbassato le ali! - Na végre, lejjebb adott magából! Era ora che si abbassi le ali! - Ideje volt, hogy visszafogja magát!

új szót tanulok, Gyakori kifejezések, olasz

Avere una marcia in più – Gyakori olasz kifejezésmódok

Avere una marcia in più Ha lefordítom, kb. annyit jelent, hogy "egy sebességgel, fokozattal több van", ami az olaszoknak annyit jelent, hogy valaki nagyon intelligens, valamilyen különleges adottsággal rendelkezik, ami előnyt nyújt. Példa: Questo tizio è molto bravo, ha una marcia in più! - Ez az illető nagyon ügyes!... (jó neki, könnyű a dolga!) La… Continue reading Avere una marcia in più – Gyakori olasz kifejezésmódok

új szót tanulok

Emancipazione – Új szót tanulok

Emancipazione [e-man-ci-pa-zio-ne] Jelentése: felszabadulás (emancipáció) A latinból ered: [emancipatio] olyan megállapodás, amin keresztül a gyerek megkapta a szülői felügyelettől való függetlenséget. Összetevői: [e] kívül/kinn [mancipium] tulajdon megvásárlása. Ez utóbbi szintén két szóból tevődik össze:  [manus] kéz [capere] megfogni/megszerezni. Az ókori Rómában, a szigorú szegénységben, bizonyos javak nagyon fontos szerepet töltöttek be a vagyonszerzésnél és az… Continue reading Emancipazione – Új szót tanulok

új szót tanulok, olasz

Furbo – Új szót tanulok

Furbo [fur-bo] Jelentése: ravasz, fortélyos, furfangos, alattomos. Egyes feltevések szerint a francia eredetű [fourbe (tolvaj)] szóból  ered. Gyakorlatilag olyan embert jellemez, aki ravaszsággal (jogtalan) előnyökhöz akar jutni, igyekszik elkerülni buktatókat, esetleg hátsó utakon jár. § Legtöbbször lekicsinylő, becsmérlő értelemben használják. "Sei furbo!" Nem dicséretnek szánják, hanem: 1) egy éles megjegyzésnek egy élősködő, vagy 2) teljesen együgyű, gyengeelméjű embernek. Olyan egoista emberi magatartást ír le,… Continue reading Furbo – Új szót tanulok

új szót tanulok

Burbanzoso – új szót tanulok

Burbanzoso [bur-ban-zo-so] Jelentése: öntelt, beképzelt, arrogáns, elbizakodott, hivalkodó, nagyképű. Valószínűleg a francia eredetű [bombance] szóból ered (ünnep). Burbanzoso kifejezés alatt nem kell egy negatív jelentésre gondolnunk, hanem inkább egy vidámabb, fiatalos töltéssel ruházzuk fel a mondanivalót. Ezzel a szóval lehet leírni mondjuk azt a valakit, aki épp megnyert egy versenyt, és végtelenül büszke magára, vagy egy friss diplomás ügyvédet, aki úgy érzi, a lába előtt hever a világ. Szóval semmi rosszindulat, inkább vidámság. Így jellemzik az egyik rajzfilmsorozat főszereplőjét, Wally Walrus-t, amit egyébként nem tudom, hogy Magyarországon adták-e, egy régi, még az 1940-es évekből származó rajzfilmsorozat - Walter Lantz Productions. Wally Walrus… Continue reading Burbanzoso – új szót tanulok

új szót tanulok

Sabotaggio – új szót tanulok

Sabotaggio [sa-bo-tag-gio] Jelentése: szándékos rongálás, vagypedig tevékenység megakadályozása. Francia eredetű szó: [sabotage], a [saboter] sabotare igéből -  megakadályozni, zavarni valakinek a tevékenységét - régi jelentése - urtare - a [sabot] kifejezésből ered, vagyis kemény talpú cipővel - zoccoli (pl. a ló patáját is így hívják) - valamit rongálni  szétverni, tönkretenni. Ilyesmire komolyabb formában először az ipari forradalom idején került sor, mikor tömegesen kirúgták a francia textil munkásokat, ezért ők tiltakozásuk jeléül a kemény fatalpú cipőket bedobálták az üzemek ablakán, hogy tönkretegyék a gépeket, kárt okozván ezzel a tulajdonosnak, amiért elbocsájtotta őket. Valamikor régen tömött fa talpú cipőben (modern utódja a klumpa) jártak az emberek, ami szinte dübög, mikor valaki abban jár. A sabotaggio - szabotázs -, mint látjátok, a magyar… Continue reading Sabotaggio – új szót tanulok