Grammatica - Nyelvtan, I verbi - Az igék, Le preposizioni - Az elöljárószók, Miről beszéljünk? - Témakörök, Olasz ABC - Fontos betűk az olaszban, Olasz városok, Segédigék

HA ♦ A

Az avere segédige tart még meglepetéseket számunkra. Az I/1 és I/2 személyű alakja után nézzük meg most az I/3-t is és, hogy mivel tudjuk összekeverni! ha - avere - jelen idejű ragozott alakja I/3 - neki van. a - le preposizioni - prepozíció HA Il pesciolino ha pinne e squame. Il gatto ha baffi e artigli affilati. La gallina ha penne e piume. Il topolina ha… Continue reading HA ♦ A

Advertisements
Gli articoli - A névelők, Grammatica - Nyelvtan, I verbi - Az igék, Le preposizioni - Az elöljárószók, Olasz ABC - Fontos betűk az olaszban, Segédigék

HAI ♦ AI

Az avere segédige sok kalamajkát tud okozni, ha nem nyitjuk jól ki a fülünk. Menjünk tovább az I/2-re - hai - neked van, és nézzük meg, mivel is tudjuk jól összekeverni. hai - avere - jelen idejű ragozott alakja - I/2 - neked van. ai - a+i → prepozíció + többes számú határozott névelő. Nézzünk rájuk néhány példát. Az elsőhöz találtam egy versikét. HAI Hai tanti giorni felici, hai la scuola e gli amici, hai la palla e la bici, hai i… Continue reading HAI ♦ AI

Gli articoli - A névelők, Grammatica - Nyelvtan, I nomi - A főnevek, I numeri - A számok, Le preposizioni - Az elöljárószók

I numerali ordinali – A sorszámnevek

Miután átvettük a számneveket (1) (2), úgy helyes, hogy átvegyük a sorszámneveket is. A sorszámnevek - i numerali orinali - arra kellenek,  hogy megmutassák a dolgok helyet egy sorozaton belül. S mivel melléknévként viselkednek, egyeztetni kell őket a főnév neméhez, amire vonatkoztatjuk őket. pl. prima fila, secondo posto. Írásban a számjegy után irt o => ° => 1°, vagy a => ^ => 1^ => primo/a jelöli - egyeztetve, persze -, hogy sorszámról van szó. pl. 1^ fila, prima fila, - első sor 2° posto, secondo posto - második hely §… Continue reading I numerali ordinali – A sorszámnevek

Le preposizioni - Az elöljárószók

Gyakoroljuk a prepozíciókat

Arra gondoltam, örülnétek néhány gyakorlatnak a prepozíciókkal kapcsolatban. § 1.) Completa le frasi secondo il modello, inserendo le preposizioni semplici o articolate. Ho letto un libro di fantascienza. Ho letto un libro con molta curiosità. Ho letto un libro dall’inizio alla fine. Ho letto un libro per due ore. Paola lavora . . . . . . . . .… Continue reading Gyakoroljuk a prepozíciókat

Grammatica - Nyelvtan, Le preposizioni - Az elöljárószók

L’uso delle preposizioni 3 – A prepozíciók használata – Per – Tra – Fra

A prepozíciók - le preposizioni - témakörét most már lezárjuk. Átvettük a használatukat részletesebben is: di, a, da és in, con, su, most átvesszük a hátralévő - per, tra, fra-t is. Preposizione - Elöljárószó Significato - Jelentése Esempio - Példa Per Általában haladásra utal - a következő kérdések segítenek: Attraverso lo spazio - Merre? Hol? - hely Passiamo per Pisa, poi per Firenze. Attraverso il tempo -Mikor? - időben E' stata in… Continue reading L’uso delle preposizioni 3 – A prepozíciók használata – Per – Tra – Fra

Grammatica - Nyelvtan, Le preposizioni - Az elöljárószók

L’uso delle preposizioni 2 – A prepozíciók használata – In – Con – Su

Miután sikeresen átvettük a prepozíciókat - le preposizioni - és megnéztük a - di, a, da - használatát, haladjunk tovább az -  in, con, su - felé! 🙂 Preposizione - Elöljárószó Significato - Jelentése Esempio - Példa In Általában helyre utal - a következő kérdések segítenek: Nello spazio - Hol? Hová? - térben * Moto a luogo - Hová? - helyen való mozgás E' andato in Italia. * Stato in luogo - Hol? - hely, ahol a cselekvés folyik Lavora in ufficio. Nel tempo… Continue reading L’uso delle preposizioni 2 – A prepozíciók használata – In – Con – Su

Gli articoli - A névelők, Grammatica - Nyelvtan, Le preposizioni - Az elöljárószók

Le preposizioni – Az elöljárószók – A prepozíciók

Az elöljárószók - le preposizioni -, vagyis a prepozíciók, más néven szokták egyes nyelvekben (latin) viszonyszónak is nevezni. Tehát ez egy olyan szó, amit főnevek, melléknevek, névmások, határozószavak, igék (főnévi igenév alakja!) elé tesszük ki, hogy valamilyen módon kapcsolatba tegyük őket a mondaton belül. § Rövid szavacskák, de nagyon fontos a szerepük (1) (2) (3), sokszorj ó… Continue reading Le preposizioni – Az elöljárószók – A prepozíciók