Gli articoli - A névelők, Grammatica - Nyelvtan, I verbi - Az igék, Le preposizioni - Az elöljárószók, Olasz ABC - Fontos betűk az olaszban, Segédigék

HAI ♦ AI

Az avere segédige sok kalamajkát tud okozni, ha nem nyitjuk jól ki a fülünk. Menjünk tovább az I/2-re - hai - neked van, és nézzük meg, mivel is tudjuk jól összekeverni. hai - avere - jelen idejű ragozott alakja - I/2 - neked van. ai - a+i → prepozíció + többes számú határozott névelő. Nézzünk rájuk néhány példát. Az elsőhöz találtam egy versikét. HAI Hai tanti giorni felici, hai la scuola e gli amici, hai la palla e la bici, hai i… Continue reading HAI ♦ AI

Advertisements
Gli articoli - A névelők, I nomi - A főnevek, Le qualità - Melléknév, olasz

Qualità delle persone – Aggettivi qualificativi – A melléknév

Nézzük, milyen szavakkal lehet leírni egy embert? Hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, segítségül hívjuk a mellékneveket - aggettivi qualificativi -, ezek olyan szavak, amik segítségével - ez esetben - az adott személyt (vagyis a főnevet), pontosabban le tudjuk írni, minőségi tulajdonsággal, jellemző karakterrel tudjuk felruházni, és a - Come è? - "Milyen?" kérdésre válaszolnak. §… Continue reading Qualità delle persone – Aggettivi qualificativi – A melléknév

Gli articoli - A névelők, Grammatica - Nyelvtan, I nomi - A főnevek, I numeri - A számok, Le preposizioni - Az elöljárószók

I numerali ordinali – A sorszámnevek

Miután átvettük a számneveket (1) (2), úgy helyes, hogy átvegyük a sorszámneveket is. A sorszámnevek - i numerali orinali - arra kellenek,  hogy megmutassák a dolgok helyet egy sorozaton belül. S mivel melléknévként viselkednek, egyeztetni kell őket a főnév neméhez, amire vonatkoztatjuk őket. pl. prima fila, secondo posto. Írásban a számjegy után irt o => ° => 1°, vagy a => ^ => 1^ => primo/a jelöli - egyeztetve, persze -, hogy sorszámról van szó. pl. 1^ fila, prima fila, - első sor 2° posto, secondo posto - második hely §… Continue reading I numerali ordinali – A sorszámnevek

Gli articoli - A névelők, Grammatica - Nyelvtan, I nomi - A főnevek, olasz

Il numero del nome – A főnév száma

Eddig átnéztük a főnevet - i nomi -, mint szófajt, majd annak nemét - il genere del nome - (1) (2). Most nézzük át a főnév számát - il numero del nome. § Mint minden nyelvben, az olaszban is van a főneveknek egyes száma - singolare- amikor csak egyetlen egy valamit/kit nevez meg és többes száma - plurale - amikor abból a v. miből/kiből több is van. Az az elem, ami a főnév számát jelzi, a szó végződése - desinenza. § Egyszerű esetben… Continue reading Il numero del nome – A főnév száma

Gli articoli - A névelők, I nomi - A főnevek

Il genere del nome 2 – A főnév neme – Hímnemből nőnem

Legutóbb átvettük a főnevek nemét, de nem vizsgáltuk meg a képzésüket. Igen, egyes esetekben, mikor az adott főnévnek létezik úgy hímnemű - maschile (♂), mint nőnemű - femminile (♀) változata pl. dottore - doktor és dottoressa - doktornő, akkor képezzük őket, vagyis a szótárban megtalálható hímnemből létre kell hoznunk annak nőnemű párját, ha arra van… Continue reading Il genere del nome 2 – A főnév neme – Hímnemből nőnem

Gli articoli - A névelők, Grammatica - Nyelvtan, I nomi - A főnevek

Il genere del nome – A főnév neme

A főnevekről meg nem beszéltünk meg mindent és nem ez lesz az egyetlen poszt, ami erről szól. A főnevek - i nomi- az olaszban nem egészen olyan módon viselkednek, mint a magyarban. Az olaszban a főneveknek nyelvtani szempontból van nemük, lehetnek hímneműek - maschile, vagy nőneműek - femminile. Az olaszban nincs semlegesnem, mint az oroszban, annak ellenére,  hogy a főnevek megnevezhetnek személyt, állatot, vagy tárgyat. Az olaszban a tárgyak is lehetnek vagy hímneműek,… Continue reading Il genere del nome – A főnév neme

Gli articoli - A névelők, Grammatica - Nyelvtan, Le preposizioni - Az elöljárószók

Le preposizioni – Az elöljárószók – A prepozíciók

Az elöljárószók - le preposizioni -, vagyis a prepozíciók, más néven szokták egyes nyelvekben (latin) viszonyszónak is nevezni. Tehát ez egy olyan szó, amit főnevek, melléknevek, névmások, határozószavak, igék (főnévi igenév alakja!) elé tesszük ki, hogy valamilyen módon kapcsolatba tegyük őket a mondaton belül. § Rövid szavacskák, de nagyon fontos a szerepük (1) (2) (3), sokszorj ó… Continue reading Le preposizioni – Az elöljárószók – A prepozíciók