Grammatica - Nyelvtan, Gyakori kifejezések, I verbi - Az igék, Miről beszéljünk? - Témakörök, olasz, Olasz városok, Segédigék

520 év – Amerika felfedezése

Épp ma 520 éve, hogy Kolombusz felfedezte Amerikát. A genovai hajós, mint tudjátok, 520 évvel ezelőtt Indiába szeretett volna eljutni, ehelyett az európai emberek számára eddig ismeretlen földrészre jutott: Amerikába. Kolombusz 1492 október 12-én földet ért a Bahamák-szigetén. A Santa Maria kapitányaként, spanyol zászlók fennhatósága alatt lévő hajóval indult Santa Fé-ból, Izabella spanyol királyné megbízásából.

[megjegyzés:(1.) ♦ primocanale.it (2.)]

1. Le caravelle navigarono per un mese senza che i marinai riuscissero a scorgere alcuna terra. Il 16 settembre le caravelle cominciarono a entrare nel Mar dei Sargassi e Colombo approfittò dello spettacolo delle alghe galleggianti (un fenomeno tipico di questo mare) per sostenere che tali vegetali erano sicuramente indizi di terra vicina (cosa in realtà non vera), tranquillizzando temporaneamente i suoi uomini.[31] A partire dal giorno 17 si osservò con stupore il fenomeno assolutamente sconosciuto della declinazione magnetica: la bussola indicava il polo magnetico distaccandosi sempre più dal nord geografico, col rischio di allontanare le navi dalla loro rotta.[54]

Questi strani fenomeni ebbero l’effetto di spaventare i marinai e la tensione crebbe inevitabilmente. …fu una riunione generale dei comandanti a bordo della Santa Maria…

riuscì forse ad ottenere un accordo[57]: se entro tre o quattro giorni le vedette non avessero scorto alcuna terra le caravelle sarebbero tornate indietro[31] o si sarebbe deciso diversamente.[58]

Giovedì 11 ottobre si ebbero alcuni segnali positivi: furono avvistati diversi oggetti fra cui un giunco, un bastone e un fiore fresco[59] che un marinaio pescò in mare:[31] soltanto la vicinanza della terra emersa poteva giustificare questi ritrovamenti

…La mattina del 12 le caravelle riuscirono a trovare un varco nella barriera corallina, e gli equipaggi riuscirono a sbarcare su un’isola chiamata, nella lingua locale, Guanahani, che Colombo battezzò Isola di San Salvador; sebbene l’identità moderna di questa isola sia contestata da secoli, si tratta, presumibilmente, di un’isola delle Bahamas

2. Genova – Cinquecentoventi anni fa domani Cristoforo Colombo scopriva l’America. Genova anche in questo anno di crisi celebra l’anniversario con l’attenzione che da sempre riserva al Columbus Day, parte dell’ identita’ stessa della citta’. Dedicati a Cristoforo Colombo sono cominciati ieri e proseguono oggi una serie di eventi che si allacciano in vario modo tanto al grande navigatore.

Kolombusz háza – foto © Olaszul tanulok

Szószedet:

caravelle – karavelle (t.sz.) [középkori 2-3 árbócos kereskedésre alkalmas vitorláshajó
navigarono – navigáltak, vitorláztak [navigare – navigálni, vitorlázni → navigarono – passato remoto II/3. – régmúlt történelmi események, időben nagyon régen történt események elmondásakor használt igeidő.]
i marinai – a matrózok, hajósok
scorgere – kivenni
cominciarono – kezdtek [cominciare – kezdeni → cominciarono – passato remoto II/3: magyarázat lásd fentebb.]
Mar dei Sargassi – Sargasso-tenger
approfittò – kihasználta [approfittare – kihasználni → approfittò – passato remoto I/3]
spettacolo – bemutatás, előadás, mutatvány
alghe – algák
galleggiante – lebegő
fenomeno – jelenség
sostenere – fenntartani
tali vegetali – ilyen növények
indizi di terra vicina – közeli földet jelez/bizonyítéka a közeli földnek
tranquillizzando – megnyugtatván
temporaneamente – átmenetileg, ideiglenesen
si osservò con stupore – meglepődve figyelte meg [osservarsi – megfigyelni → si osservò – Passato remoto I/3]
sconosciuto – ismeretlen [conosciuto – ismert; s+conosciuto – ismer+e+tlen]
declinazione magnetica – mágneses elhajlás, mágneses deklináció
la bussola – az iránytű
indicava – mutatott, jelzett [indicare -mutatni, jelezni → indicava – imperfetto I/3 – folyamatos múlt]
polo magnetico – mágneses pólus
distaccandosi – eltávolodván, elszakadván
nord geografico – valódi észak, földrajzi északi irány
rischio – veszély
allontanare – eltávolodni, eltérni
la rotta – az útvonal
ebbero – volt nekik [avere – bírni valamivel, van neki valamilye → ebbero: passato remoto II/3]
l’effetto – a hatás
spaventare – megijeszteni
la tensione –  a feszültség
crebbe – nőtt [crescere – nőni → crebbe – passato remoto I/3]
fu – volt [essere – lenni → fu – passato remoto I/3]
riunione generale – közgyűlés
i comandanti – a parancsnokok
bordo – fedélzet
riuscì – sikerült [riuscire – sikerülni → riuscì – passato remoto I/3]
ottenere un accordo – létrehozni egy megegyezést, megegyezni valamiben, megállapodást kötni
entro tre o quattro giorni – 3-4 napon belül
le vedette – őrszemek, kilátó őrök
se non avessero scorto –  ha nem vettek volna ki [scorgere – kivenni → avessero scorto – congiuntivo trapassato II/3 ]
sarebbero tornate – visszatértek volna [tornare – visszatérni → sarebbero tornate – condizionale passato II/3 – “E” -re végződik,  mert a le caravelle-re vonatkozik, egyeztetünk.]
si sarebbero deciso diversamente – másképpen döntöttek volna [decidersi – dönteni, határozni → si sarebbero deciso – condizionale passato II/3]
furono avvisati – figyelmeztető … voltak [avvisare – figyelmeztetni → furono avvisati – trapassato remoto II/3 – “I“-re végződik,  mert az oggetti-re vonatkozik, egyeztetünk.]
giunco – káka (vízinövény)
pescò – horgászott [pescare – horgászni → pescò – passato remoto I/3]
emersa – feltűnő, felbukkanó, előbukkanó
giustificare – igazolni, alátámasztani
ritrovamenti – eredmények, megállapítások
riuscirono – sikerült [riuscire – sikerülni → riuscirono – passato remoto II/3]
un varco – egy rés, szakadék, hézag, nehéz àthaladàs
barriera corallina – korallzátony, korallsziget
gli equipaggi – személyzet, legénység
sbarcare – kikötni
battezzò – elnevez, elkeresztel, nevet ad [battezzare – elkeresztelni, nevet adni → battezzò – passato remoto I/3]
sia contestata – vitatott [contestare – vitatni → sia contestata – congiuntivo passato I/3]
si tratta di –  szó van
presumibilmente – állítólag, feltehetőleg
scopriva – felfedezte [scoprire – felfedezni → scopriva – imperfetto I/3]
celebra – ünnepel
l’anniversario – az évforduló
da sempre riserva – mindig is fenntartott
identità stessa della città – saját identitása a városnak
proseguono – tovább haladnak, folytatódnak [proseguire  – tovább haladni, folytatni → proseguono – presente II/3]
si allacciono a – összekötődnek …-val/-vel [allacciarsi a – összekötődni …-val/-vel → si allacciono – presente II/3]
in vario modo – különböző módon
navigatore – hajós
Megjegyzés: a nyelvtanilag érdekes szavakat rózsaszínnel írtam.
Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s