Gli articoli - A névelők, Grammatica - Nyelvtan, I nomi - A főnevek, I numeri - A számok, Le preposizioni - Az elöljárószók

I numerali ordinali – A sorszámnevek

Miután átvettük a számneveket (1) (2), úgy helyes, hogy átvegyük a sorszámneveket is. A sorszámnevek – i numerali orinali – arra kellenek,  hogy megmutassák a dolgok helyet egy sorozaton belül. S mivel melléknévként viselkednek, egyeztetni kell őket a főnév neméhez, amire vonatkoztatjuk őket. pl. prima fila, secondo posto.
Írásban a számjegy után irt o => ° => 1°, vagy a => ^ => 1^ => primo/a jelöli – egyeztetve, persze -, hogy sorszámról van szó. pl.
1^ fila, prima fila, – első sor
2° posto, secondo posto – második hely
§
Képzésüket 1-tol 10-ig meg kell tanulni, mert gyakorlatilag számonként változik, viszont 10-tol felfelé elég az utolsó magánhangzó helyére beilleszteni az –esimo végződést.
§
Íme a sorszámnevek – itt hímnemben () -, természetesen nőnemben () mindegyiknél -a véget kapnak az -o helyett!:
1° – primo
2° – secondo
3° – terzo
4° – quarto
5° – quinto
6° – sesto
7° – settimo
8° – ottavo
9° – nono
10° – diecimo
11° – undicesimo
12° – dodicesimo
13° – tredicesimo
14° – quattordicesimo
15° – quindicesimo
16° – sedicesimo
17° – diciasettesimo
18° – diciottesimo
19° – diciannovesimo
20° – ventesimo
21° – ventunesimo
22° – ventiduesimo
23° – ventitresimo
30° – trentesimo
40° – quarantesimo
50° – cinaquantesimo
60° – sessantesimo
70° -settantesimo
80° – ottantesimo
90° – novantesimo
100° – centesimo
101° – centounesimo (!) – a cento -o-ja nem esik ki!
108° – centoottesimo (!)
1000° – millesimo
2000° – duemillesimo (!) – kettő -ll-vel írjuk, annak ellenére, hogy 2000 – duemila – csak egy -l !
10.000° – diecimillesimo (!)
§
A  milione és a miliardo hímneműek (), tehát lehetnek úgy egyes, mint többes számúak. Ha utánuk főnév következik, akkor a di -vel kapcsoljuk hozzá. pl. due milioni di abitanti
§
A számneveket egy mondatban megelőzheti a névelő, de el is maradhat. Figyeljünk erre, mert változik tőle a mondat értelme! pl.
Due figli di Maria lavorano con lei. – azt jelenti, hogy Maria-nak van több fia is, de belőlük csak 2 dolgozik vele, a többi egyebet csinál.
I due figli di Maria lavorano con lei – azt jelenti, hogy Maria-nak csak 2 fia van és mindkettő vele dolgozik.
§
1) A törtek – i mumerali frazionali –  kifejezése:
 írásban, úgy írjuk, mint a matematikában:
1/4, 3/4
☻ betűvel: felülre – számláló – kerül a tőszámnév, alulra – nevező – a sorszámnév:
un quarto, tre quarti (!) – többes szám!
§
Néhány számot kifejezhetünk másképp is, erre már találtok példákat a 0-tol 10-ig leckében. Ezt most kiegészítjük:
2) Hozzávetőleges értékek:
12 – dozzina – tucat, tucatnyi, kb. 12
Egyéb – 10-nél nagyobb – számoknál így képezzük:
számnév + –ina pl.
10 => decina –  kb. 10, de ha több tízesről (angolul: tens, tens of) van szó, nincs meghatározva hányról, csak egyszerűen tízesekről, akkor decine.
15 => quindicina – kb. 15
20 => ventina – kb. 20
30 => trentina – kb. 30
kivételek:
100 => (un) centinaio – kb 100, kb. (egy) száz, de ha több százasról (angolul: hundreds, hundreds of) van szó, nincs meghatározva, hányról, akkor centinaia. pl. te l’ho già detto centinaia di volte – már több százszor mondtam neked.
200 => due centinaia – kb. 200
1000 => migliaio – kb. 1000, itt ugyanaz a helyzet, mint a 100-nal!
§
3) Ha sorszámnevek, törtszámnevek és a hozzávetőleges (csoport) számok után főnév jön, azt a di köti össze vele. pl.
Eri il quinto degli arrivati. – Az 5. (ötödik) voltál az érkezők között.
1/3 della gente – Az emberek 1/3-a.
centinaia di volte – több százszor/több száz alkalommal.
Una trentina di ragazzi. – Úgy harminc fiú. – ebben az esetben a trentina főnévként viselkedik, mert körülbelüli mennyiséget jelöl, ezert kell elé a névelő.
§
4) Egyéb kifejezések:
a) Avrà sui ventiquattro anni Kb. 24 éves lehet. – képzése: su + névelő + számnév + főnév
§
b) Időtartam kifejezései:
* hónapokra vonatkozva:
trimestre – 3 hónap, negyed év
semestre – 6 hónap, fél év
§
* évekre vonatkozva – képzés számnév + –ennio:
biennio – 2 éves/ig (pl. iskola => 2 évig tartó iskola)
triennio – 3 éves/ig
decennio/decade – 10 éves/ig (évtized)
decenni – évtizedek
§
c) Viszonyítás, rész meghatározás:
3 su 5 – 3 az 5-ből (pl. sono malati 3 su 5 –  3 beteg az 5- ből)
2 su 3 – 2 a 3-ból
2 su 2 – 2 a 2- ből, mind/mindenki
1 su 2 – minden második, a fele, egy igen egy nem, 1 a 2-ből
§
d) Dolgok, személyek sorrendjének szétosztása térben vagy időben:
a uno a uno – egyesével, egyenként, egymás után
uno per volta – egyszerre (csak) egy, egyenként, egyesével,
uno alla volta – egyszerre (csak) egy, egyenként, egyesével,
due per volta – egyszerre 2, kettesével
uno per ciascuno – egy/et mindenkinek
3 a 1 => 3-1 => 3:1 => 3 az 1-re (pl. a meccs eredménye: 3-1)
Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s