Grammatica - Nyelvtan, I nomi - A főnevek, olasz

Il nome – A főnév

A főnevek – i nomi
Olyan szavak, amikkel megjelöljük, megnevezzük amiről, akiről beszélünk, gondolunk: személyek, állatok, tárgyak, gondolatok, helyek, ötletek, érzések, benyomások, érzelmek…
pl.: amico, gatto, erba, cioccolato, pallone, macchina, sole, malattia, Italia, fame, odio
§
1.) A főneveket többféleképpen is lehet osztályozni, de a 2 legnagyobb csoport a – i nomi comuni – vagyis a köznevek és a – i nomi propri – a tulajdonnevek.
I nomi comuni – köznevekáltalánosságban egy személy (una persona), egy állat (un animale), vagy egy tárgy (una cosa) megnevezése. A közneveket kisbetűvel írjuk. pl.: città, ragazzo, gatto
 
I nomi propri – tulajdonnevek: egy személy (una persona), egy állat (un animale) vagy egy tárgy (una cosa) megnevezése egy sajátos, megkülönböztető módon. Nagy kezdőbetűvel írjuk őket. pl.: Genova, Federica, Dante
§
2.a.) Csoportosíthatjuk a főneveket aszerint is, hogy konkrét – reale személy (una persona), állat (un animale), dolog (una cosa), amit láthatunk, megfoghatunk, érezhetünk, konkrét főnevekkel – i nomi reali – nevezzük meg. pl.: casa, mamma, sedia.
§
2.b.) Vagy lehetnek gondolatok (i pensieri), fogalmak (i concetti), érzelmek (i sentimenti), amiket gondolhatunk, de nem foghatunk meg, nem érzékelhetünk érzékszerveinkkel, ezeket az elvont főnevekkel – i nomi astratti –  fejezzük ki. pl.: allegria, amicizia, paura, velocità
§
3.a.) A következő csoportosítási mód pedig az, a mikor a főnév csak egyetlen személyt (una sola persona), egyetlen állatot (un solo animale) vagy egyetlen tárgyat (una sola cosa) jelöl, ezeket egyéni főneveknek – i nomi individuali – nevezzük. pl.: studente, ladro, pecora, soldato, stella, isola
§
3.b.) Az előzőből következik, hogy ebben a csoportban viszont azok a főnevek lesznek, amik halmazt, személyek, tárgyak csoportját nevezik meg: ezek a kollektív főnevek – i nomi collettivi. pl.: classe, banda, gregge (= gruppo di pecore), esercito, costellazione (= gruppo di stelle), arcipelago (gruppo di isole)
Ha jól megnézitek a b.) pont szavait, akkor láthatjátok, hogy oda az a.) pont szavainak csoport-változata került!
§
A következőekben átvesszük majd a főnevek nemét is.
Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s