Miről beszéljünk? - Témakörök, olasz

La festa della donna – Nőnap – 8 Marzo

Nagy nehezen, de rátaláltam olaszul is az eredeti történetre: miért is ünnepeljük március 8-àn a nőket? Miért pont március 8., és egyáltalán milyen apropóból? Bevallom, én sem tudtam, honnan és miért indult el ez az ünnep, egészen addig, míg nem jártam New York-ban, most már jó 15 éve. Mert érdekes módon nemzetközi ünnep, minden évben ünnepeljük, de soha senki nem árulja el, miért? Még az iskolában sem. (Remélem, ez azóta, hogy én iskolás voltam, már változott!) Legtöbbször azzal magyarázz/t/ák, azért, mert a nők sokat tesznek, áldoznak a mindennapokban…
§
Íme egy kis történelem róla. A szöveget innen szedtem:
“Perché si festeggia la festa della donna proprio l’8 marzo e cosa significa questo giorno? Chissà quante donne sono al corrente di quello che accadde nel lontano 1908, quando a New York, 129 operaie dell’industria tessile Cotton scioperarono per protestare contro le terribili condizioni in cui erano costrette a lavorare. 
Lo sciopero si protrasse per alcuni giorni finché, l’8 marzo (o il 25 secondo alcuni), il proprietario Mr. Johnson bloccò tutte le porte della fabbrica per impedire alle operaie di uscire dallo stabilimento. Ci fu un incendio doloso e le 129 operaie prigioniere all’interno dello stabilimento morirono arse dalle fiamme. Da allora, l’8 marzo è stata proposta come giornata di lotta internazionale, a favore delle donne. 
La commemorazione, tutta americana, delle vittime è stata poi accolta in tutto il mondo come la giornata simbolo del riscatto femminileL’iniziativa di celebrare la giornata internazionale della donna fu presa per la prima volta nel 1910 da Clara Zetkin a Copenaghen durante la Conferenza internazionale delle donne socialiste. “
§
Szószedet:
cosa significa –  mit jelent
chissà = chi sa – ki tudja (sa = sapere, I/3 személyű ragozott alakja)
sono all corrente di -> essere al corrente – tudatában/tisztában lenni v.minek/vel
accade – megtörténik/történik (accade = accadere, I/3 személyű ragozott alakja)
operaie dell’industria tessile – textil ipari munkásnő
operaio – munkás
per protestare contro – tiltakozni v.mi ellen
condizioni – feltételek
costrette – kényszerültek
si protrasse – folytatódott volna tovább (protrarre – kihúz, késleltet, meghosszabbít – imperfetto ragozott alakja I/3.)
il proprietario – tulajdonos
bloccò – bezárta, blokkolta (bloccò = bloccare, I/3 sz. rag. alakja, passato remoto – régmúlt – ezt az idot régen történt /történelmi / események élmesélésekor használjak.)
per impedire a – megakadályozni v.kinek v.mit
stabilimento – üzem
ci fu – ott volt (a ci helyre utal, ahol a cselekvés történik, általában nem fordítjuk a magyarban. fu = essere, I/3 sz. rag. a., passato remoto – régmúlt – lásd fentebb)
incendio doloso – szándékos gyújtogatás
prigioniere – fogoly
morirono – meghaltak (morirono = morire, II/3. sz. rag.a., passato remoto -> mint fentebb)
arse dalle fiamme – lángoktól égve
è stato proposta – javasol/t/va lett
lotta internazionale – nemzetközi küzdelem
a favore di – v.minek/v.kinek a javára/érdekében
la commemorizazione – a megemlékezés
le vittime – áldozatok (vittima – I. számú alak. – hímnemben is ezt az alakot használjuk)
accolta – elfogadott (è stata accolta = accogliere – nőnemben van ragozva – passato prossimo I/3. múlt idő -, mert a “la commemorizazione“-re utal, ami nőnemű. Ilyen esetekben ragozáskor a pontos kifejezés érdekében a stare ige jön segítségül).
il simbolo del riscatto femminile – a női felszabadulás jelképe
riscatto – megváltás/törlesztés
L’iniziativa – kezdeményezés
durante – alatt, közben, folyamán
socialiste – szocialisták
§
Auguri a tutte le donne!
Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s