Gli articoli - A névelők, Grammatica - Nyelvtan, Le preposizioni - Az elöljárószók

Le preposizioni – Az elöljárószók – A prepozíciók

Az elöljárószók – le preposizioni -, vagyis a prepozíciók, más néven szokták egyes nyelvekben (latin) viszonyszónak is nevezni. Tehát ez egy olyan szó, amit főnevek, melléknevek, névmások, határozószavak, igék (főnévi igenév alakja!) elé tesszük ki, hogy valamilyen módon kapcsolatba tegyük őket a mondaton belül.
§
Rövid szavacskák, de nagyon fontos a szerepük (1) (2) (3), sokszorj ó nagy kalamajkát tudnak okozni a gyanútlan embernek. Ezek azok a szavak, amik teljesen megváltoztatják a kifejezések értelmét, ha felcseréljük őket. pl.:
in piediáll/va
a piedi – gyalog/os/l, sétál
az első eset egy álló állapot, a másik egy mozgó!
§
La macchina di Paolo è qui.
A di összeköti la macchina-t Paolo-val, vagyis arra utal, kié, kinek a tulajdona (birtoklást fejez ki).
§
Paolo abita in una casa tra i boschi.
Az in összeköti az abitare igét a casa-val, arra utalván, Paolo hol lakik, míg a tra összeköti a casa-t a boschi-val, és arra utal, hogy a casa(ház) hol található (boschi).
§

 Alberto Villa szerzeménye. További infó a szerzőről és a dalról itt.

DI A DA IN CON SU PER TRA FRA
§
Az elöljárószók formai – le preposizioni – lehetnek:
1) Preposizioni semplici – egyszerű prepozíciók
di   – ról, -ről, birtoklás, számok után (pl. un milioni di abitanti – 1 millió lakos, un terzo degli abitanti – a lakosok egyharmada)
a   -ba, -be, -ban, -ben, -on, -en, -ön, -nak, -nek
da   -ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től de! -hoz, -hez, -höz (pl. vado da Andrea – megyek Andrea-hoz), által (è fatto da te – te készítetted/te általad lett készítve)
in   -ba, -be, -ban, -ben
con   -val, -vel
su   -on, -en, -ön, -ra, -re, -rá, -ré
per   -részére, számára, -v.mi okból
tra, fra (jelentésük hasonló) múlva, között
Itt megjegyezzük még a: verso – felé, tranne – kivéve, senza – nélkül
Ezek funkcióit át fogjuk venni részletesebben, példákkal illusztrálva a következő leckében. 🙂
§
2) Preposizioni articolate – névelős prepozíciók képezése:
preposizione semplice + articolo determinativo
Preposizioni Articoli determinativi
Maschili Femminili
Singolare Plurale Singolare Plurale
il lo l’ i gli la l’ le
a al allo all’ ai agli alla all’ alle
da dal dallo dall’ dai dagli dalla dall’ dalle
di –> de del dello dell’ dei degli della dell’ delle
in –> ne nel nello nell’ nei negli nella nell’ nelle
su sul sullo sull’ sui sugli sulla sull’ sulle

A con ritkán (pl. col) a per és a tra/fra sose olvad össze a – articoli determinativi – határozott nevelővel, de kitesszük mellé, ha főnév előtt áll. pl. Ho dato da mangiare per il cane. – Adtam enni a kutyának.

§

3)preposizioni improprie – kivételes prepozíciók:

vannak olyan szavak, amiket gyakran elöljárószói funkcióval használunk, de megtarthatják eredeti funkcióikat is. Ilyenek a határozószavak, mint a hely, idő, mód, stb. határozók.

a)

Preposizioni improprie o avverbiali
locative – helyi sopra (fölött), sotto (alatt), dentro (benne), fuori (kint), vicino (közel), lontano (távol), davanti (előtt), dietro (mögött), presso (közelében), verso (felé), oltre (túl), attraverso (át), lungo (hosszában)
temporali – idő prima (előtt/bb), dopo (után), durante (amíg, közben, folyamán), entro (-ig -> időben), avanti (előtt), oltre (túl, után)
esclusive – kizáró senza (nélkül), eccetto (kívül), tranne (kívül, nélkül, kivéve), fuorché (kivéve, kivételével), salvo (kivéve)
altri valori – egyéb contro (szemben, ellenben), intorno (körülbelül, körülötte), insieme (együtt), malgrado (ellnére, annak ellenére), nonostante (ellnére, szemben), secondo (szerint), circa (körülbelül)
A prepozíciók – le preposizioni – sopra, sotto, dentro, dietro, presso, dopo, avanti, contro, senza, amikor személyes névmáshoz kapcsolódnak, mint szabály, általában a di prepozicioval kapcsolodnak: sopra di noi, dentro di me, dietro di voi, stb.
Néhány – preposizioni avverbiali – határozószós prepozíció kapcsolódhat egy szóhoz az a prepozícióval, bármilyen is legyen a szó. pl.: dentro al cestello, avanti al negozio, rasente al recinto.
§

b) Locuzioni prepositive – prepozícióként működő szókapcsolatok

Vannak olyan stabil szókapcsolatok, amik prepozíciókkal kombinálva “egyként” működnek. Elég nehéz lenne mindet összegyűjteni ebben a post-ban, hisz olyan sok van belőlük, hogy erről a témáról már könyvet is írtak. Néhány példa.
Locuzioni prepositive – prepozícióként működő szókapcsolatok
avverbi con
preposizioni (határozószós)
accanto a, (mellett) vicino a (közel/é/ben), davanti a (előll/tt), innanzi a (előtti, mielőtt), lontano da (távol), invece di (ahelyett), insieme con (együtt), assieme a (együtt/esen), prima di (az/előtt), di qua da (ezen az oldalon, innenső oldalt), di là da (onnansó oldalt), al di là di (kívül, azon túl), stb.
sostantivi con
preposizioni (főneves)
a fianco di (az oldalán/szélén, mellett), al cospetto di (jelenlétében),in faccia di (annak fényében), in cima a (a tetejében), nel mezzo di (a közepén/ben), in capo a (a végén), fino da (v.mitől fogva – időben), a causa di (oknál fogva, v.miért, v.mi miatt), per motivo di (okán, miatt), in conseguenza di (következtében), a forza di (amiatt, abból adódik), per mezzo di (révén, útján), per opera di (munkája során, abból kifolyólag), a meno di (kevesebb, mint), al pari di (annyi, mint; hasonló), in mezzo a (a közepén), a dispetto di (annak ellenére), a favore di (előnyére), in base a (alapján), in considerazione di (figyelembe véve), per conto di (részére, nevében), in quanto a (amennyiben), in confronto a (összevetve, ellenére), in cambio di (helyett), invece di (viszont, ellenben, helyett), stb.
gruppi preposizionali (több prepozíció együtt) di tra (között), su per (akár, legfeljebb), fino a (a/míg -ig), sino a (a/míg, -ig), fin da (-tól, től), sin da (-tól, -től)
USO DI ALCUNE LOCUZIONI PREPOSITIVE
in mezzo aIn mezzo alla stanza c’è un grosso tavolo. – A szoba közepén van egy hatalmas asztal.
di fronte a – Il mio palazzo è di fronte alla stazione. – Az épület, ahol lakom, az állomással szemben van.
di fianco a – Alì è seduto di fianco a Francesco. – Alì leült Francesco mellé./Alì Francesco mellett ül.
al di fuori di – Nessuno al di fuori di noi conosce il tuo segreto. – Rajtunk kívül senki nem ismeri a titkodat.
in compagnia di – Mi piace passeggiare in compagnia di Lucia e Marta. – Szeretek sétálni Lucia és Marta társaságában.
in base aIn base a quanto mi dici, Marco si è comportato proprio bene. – Az alapján, amit mondasz, Marco igazan jól viselkedett.
contrariamente aContrariamente alle previsioni, oggi non ha piovuto. – Az előrejelzésekkel ellentétben, ma nem esett az eső.
al di qua di – Mi trovo al di qua della siepe, mi vedi? – Itt vagyok a bokor eme oldalán, látsz engem?
a causa diA causa del tuo ritardo, abbiamo perso il treno. – Azon ok miatt, amiért elkéstél, lekéstük a vonatot.
a proposito di – Ti chiamo a proposito di quel lavoro di cui mi hai parlato. – Felhívlak majd azzal a munkával kapcsolatban, amiről beszéltél.
allo scopo di – Ti ho raccontato tutto allo scopo di informarti su quanto succede. – Elmeséltem neked mindent, azzal a céllal, hogy tájékoztassalak arról, mi történt.
a favore di – Bisogna combattere a favore degli indifesi. – Ki kell állni a védtelenek érdekében.
Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s