Gli articoli - A névelők, Le preposizioni - Az elöljárószók

Gli articoli determinativi – Usi particolari – Határozott névelők különleges alkalmazása

Az olaszban van egy érdekes dolog, amit talán már megfigyeltetek, hogy bizonyos esetekben kiteszik a határozott névelőt – gli articoli determinativi – a személynevek elé. Vizsgáljuk ezt meg, mikor:
Kékkel írom az általánostehát – uso generale -, és rózsaszínnel a különleges – uso particolare – használati módokat.
§
Davanti a un nome di persona (személy /kereszt/neve előtt):
NO, in generale. – általában NEM. pl. Ho visto Paolo.
, nella lingua parlata in certe zone di’Italia. – IGEN, a beszelt nyelven, Olaszország egyes területein. pl. Come sta La Laura?
§
Davanti a un cognome (vezetéknév előtt):
– NO, se è un uomo. – NEM, ha egy férfi pl. Ho incontrato Feroci.
, nel linguaggio burocratico. – IGEN a hivatalos helyen használt nyelvben. pl. Il Badia è stato interrogato dalla polizia.
, se il nome preceduto da un titolo. – IGEN, ha a nevet megelőzi egy titulus/cím. pl. Il dottor Parodi ha operato mia filgia. Il professor Binasco ha spiegato la lezione.
, nella lingua scolastica. – IGEN, az iskolai nyelvben, ha a történelem/irodalom stb. egy híres személyiségére utalunk. pl.Il Foscolo scrisse “Le Grazie”.
§
– Sì, se è una donna. – IGEN, ha egy nő. pl. La Loren è una brava attrice.
NO, se c’è anche il nome. – NEM, ha ott van a keresztnév is. pl. Sofia Loren è una brava attrice.
§
Davanti a un nome geografico (földrajzi nevek előtt):
, quando è un nome di: Stato, regione, continente, isola grande, monte, lago, fiume, mare o oceano. – IGEN, ha ország, régió, kontinens, nagy sziget, hegy, tenger  vagy óceán nevei előtt. pl. L’Italia ha un clima temperato. Il Danubio sfocia  nel Mar Nero.
NO, quando c’è la preposizione IN davanti a un nome di Stato, regione, continente. – NEM, ha egy állam/ország, régió, kontinens neve előtt az IN prepozíció/elöljárószó áll: pl. In Italia c’è un clima temperato.
§
No, quando è un nome di città. – NEM, ha egy város neve: pl. Abito a Milano. durante le vacanze ho visitato Firense e Pisa.
, se il nome della città è accompagnato da una determinazione particolare. – IGEN, ha a város nevét egy rávonatkozó különleges meghatározás követi: pl. La Milano di una volta era una città più piccola.
, se il nome della città indica il nome di una squadra di calcio. – IGEN, ha a város neve egy focicsapat nevét jelöli. pl. Il Torino è tornato in serie A. La Roma ha vinto lo scudetto.
§
A névelőkkel – gli articoli – kapcsolatban van még egy témakör, amit szeretnék átvenni, de ahhoz előbb célszerűnek tartom a prepozíciók – le preposizioni – átvételét.
Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s