Gli articoli - A névelők, Grammatica - Nyelvtan

Gli articoli – A névelők

A névelő olyan szófaj, aminek önmagában nincs jelentése, nyelvtani szerepe van, mindig egy főnév előtt áll, jelentésben ahhoz kapcsolódik. A névelő soha nem állhat egyedül, segítségével utalunk a főnév nemére, számára és az olaszban egyéb funkciói is vannak.
§
Megkülönböztetünk határozott – gli articcoli determinativi (il) – és határozatlan – gli articoli indeterminativi (un) – névelőket.
§
L’articolo determinativo: olyan meghatározott személyre, állatra vagy tárgyra mutat, amit a beszélő és az őt hallgató személy ismer.
In cortile c’è il cane. – A kutya a kertben van.
Il cane – a kutya, amit ismerünk, lehet az enyém, a tied, az övé, stb… vagy már beszéltünk róla (tudjuk miről van szó) tehát  nem egy ismeretlen dolog.
§
L’articoli inderterminativo: olyan nem meghatározott vagy általános személyre, állatra, tárgyra mutat, amit nem ismer sem a beszélő sem az őt hallgató személy.
In cortile c’è un cane. – A kertben  van egy kutya. (akármilyen/akárkié/bárkié/nem tudom kié)
Un cane – egy kutya, amit nem ismerek, sose láttam, nem beszéltem még róla, egy akármilyen kutya.
Az olaszban a nevelőknél van hímnem és nőnem, valamint egyes (I) és többes (II) szám. Figyelem: a határozatlan nevelőnek csak egyes száma van!
§

FORMÁJUK:

Articolo – Névelő
Önmagában nincs jelentése, mindig egy főnév előtt áll.
Determinativi
Indeterminativi
Davanti a quali nomi?- Milyen főnév előtt?
sing(I)
prul(II)
solo.singolare(I)
Attól függ, milyen betűvel kezdődik a főnév
il 
i
un
Mássalhangzóval kezdődő főnév előtt, kivétel: Z, S+ mássalhangzó, X, Y, PS, GN, PN.
Maschile(h.n.) lo gli uno (A fenti kivételek előtt, tehát:) Z,S+ mássalhangzó, X, Y, PS, GN, PN-val kezdődő főnevek előtt
l’ gli un Magánhangzóval kezdődő főnév előtt
Femminile(n.n.) la le una Mássalhangzóval kezdődő főnév előtt
l’ le un’ Magánhangzóval kezdődő főnév előtt
§
Devo ricordare che
Gli articoli sono:
IL   LO (L’)   LA (L’)   I   GLI   LE – Articoli determinativi
UN    UNO     UNA (UN’)             –  Articoli indeterminativi
Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s