olasz, Tutti pazzi per amore - Olasz filmsorozat

Tutti pazzi per amore – 3° episodio

Tutti pazzi per amore – 3° episodio

Quello che le donne non dicono

Paolo e Laura pensano che sia troppo presto per rivelare ai ragazzi che ormai fanno coppia fissa. Di conseguenza, sono costretti ad accumulare scuse, bugie e sensi di colpa, cercando di colmare le mancanze con dolci e regali. Ma Cristina non ci casca. Nell’episodio precedente ha visto il padre baciare la tanto odiata vicina di casa e ha già parlato con Emanuele e le vecchie zie. E’ difficile nascondere la verità, come nel caso di Monica che non può più mentire e confessa alle amiche di essere ormai single da mesi, dopo che Gabriele l’ha mollata.” – fonte: movieplayer.it

§
Modo di dire – gyakran használt kifejezési módok:
pensano che sia troppo presto – úgy gondolják, hogy túl korai (pensano che után congiuntivo-t használunk)
fanno coppia fissa – fix pár
non ci casca – nem hagyja magát átverni
non può più mentire – nem tud/bír többé hazudni
confessa a… – bevallja a …-nak, -nek
l’ha mollata – elhagyta (la ha mollata – nőnem, egyeztek, mert a lányra vonatkozik és a la összeolvad a ha-val – avere segédige I/3. személyű alakjával, kiteszem az aposztrófot)
§
A filmből::
Piccolina? Un corno! – Kicsikém? Egy nagy frászt! (“un corno!” – gyakran hallani, mikor valaki elégedetlenkedik, mérges. Természetesen köze nincs a szószerinti jelentéshez: “egy szarv”…) 🙂
Pensa come ti pare – gondolj, amit akarsz
è distratta – zaklatott, figyelmetlen, szétszórt
si avvinghia – rátapad, kapaszkodik, ragad
Sono un ragazzo fortunato (Jovanotti)
insomma, non facciamo altro… lo facciamo sempre… – egyszóval, egyebet se csinálunk… folyton azt csináljuk…
continuamente… – folyamatosan (megállás nélkül)
insomma, é starordianrio – egyszóval, ez rendkívüli…
non pensavo che fosse così... – nem gondoltam, hogy ilyen… (a “pensare” utàn mindig “che + ige congiuntivo” alakja jön, megfelelő igeidőben.

com’è? – milyen?

che? – mi?
questa Laura in quale categorie rientra? – ez a Laura melyik kategóriába esik?
a compressione? a getto? a linea? – kompressziós (süritett, tömöritett); sugárhajtásos, összhangban lévő
Basta una scintilla – elég egy szikra

non capisco più niente – én már semmit nem értek
è tutto (così) diverso – minden (olyan) más
io ringrazio a Dio che tu sia nata donna perché altrimenti saresti la personificazione di tutto quello che detesto di più in un uomo – megköszönöm az Istennek, hogy nőnek születtél, máskülönben te lennél a megtestesítője mindannak amit a legjobban gyűlölök egy pasiban.
la verità è che avevo ragione io – az igazság az, hogy nekem volt igazam
ho tanta volgia di te – nagyon akarlak/kívánlak
io ci lavoro – én itt dolgozom (a ci itt a helyre utal és azt hangsúlyozza)

Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s