olasz, Olasz ABC - Fontos betűk az olaszban, Szótagok - Betűkapcsolatok

Hangelnyelés – elisione – az aposztróf használata

A hangelnyelés – elisione – az, amikor egy magánhangzóra végződő szónál elhagyjuk az utolsó magánhangzót, mikor az egy magánhangzóval kezdődő szó előtt áll és ilyenkor az elmaradt magánhangzót aposztróffal – apostrofo – helyettesítjük:
brav’uomo, quell’albero.
§
Mikor szükséges a hangelnyelés?
1) akkor, ha a hangelnyeléses szó nem végződik hangsúlyos magánhangzóra: tott’altro, quell’uomo (fu ultimo nem írható aposztróffal, nem hagyhatjuk el a fu végéről az U-t, tehát úgy helyes, ahogy írtam.)
2) vigyázzunk arra, hogy a hangelnyelés ne okozzon zűrzavart: le età (többes szám) nem írható l’età-ként, mert összekeverhető lenne az egyes számmal!
§
A hangelnyelés kötelező a la, lo, una névelők esetében (l’ostaggio, l’aquila, un’anfora) és az elöljárószóval összeolvadt lo, la névelők esetében (all’aria, nell’isola, dall’Africa, dell’Ungheria, sull’insalata)
§
Hangelnyelésről beszélünk a következő esetekben is:
 a questo/a, quello/a, bello/a, grande, buona, santo/a a magánhagnzóval kezdődő főnevek előtt: un’oca, quest’uovo, quell’arma, bell’asino, grand’uomo, buon’anima, sant’Agata;
§
 a mi, ti si, vi, ne lo, la esetében: m’accompagna, t’aspetto, s’allontana, v’esalta, m’ama, de helyes akkor is, ha nem  aposztróffal  írjuk: mi accompagna, ti aspetto, si allontana, vi esalta, mi ama stb.
§
 a di előjárószó esetében: d’aria, d’estro, d’orzo, de helyes aposztróf nélkül is: di aria, di estro (így ritkán hallani), di orzo, stb.
§
 a ci névmás esetében csak akkor, ha E vagy I-vel kezdődő szó előtt áll: c’esprime, c’indicò (azt is meg kell jegyezni, hogy ezen konkrét esetekben jobb kiírni a ci-t), c’era, c’è, stb.
§
 gli (névmás és névelő) hangelnyeléses csak ha I-vel keződő  szó előtt áll: gl’inglesi, de helyes gli inglesi is! Más estben azért nem lehet aposztróffal írni, mert kiejthetetlenné válna a szó. Tehát nem: gl’amici hanem gli amici! 🙂
§
 a da elöljárószó abban az esetben, ha határozószós kifejezésben fordul elő: d’altronde, d’altra parte, d’ora in poi. Egyes kifejezések használatban vannak, de nyelvtanilag helytelenek, mint casa d’affittare, merce d’asportare. Helyesen: da affittare, da asportare!
§
 a ché és az ezt magába foglaló perché, benché annak ellenére, hogy hangsúlyos, írható aposztróffal: perch’io, bench’io (de ritkán hallani/látni így).
§
Devo ricordare che:
  • uno és buono a hímnemű főnevek előtt nem aposztróffal írandóak, tehát nem hangelnyeléses, hanem csonkoláson megy keresztül: un uomo, buon uomo.
  • A le többes számú nőnemű névelő csak olyan esetekben írható  aposztróffal , ha az utána jövő főnév Evel kezdődik és a főnév egyes és többes száma nem azonos alakú! Lehet l’eliche és le eliche is (egyes száma: l’elica), de le età (többes szám) nem írható l’età-ként, mert az az egyes számú alakja!

§

I giochi dell’apostrofo:

L’apostrofo ( ) è ghiotto di vocali: appena può, le divora. Per castigo, tutte le volte che l’apostrofo ingoia una vocale, deve restare sul posto a far lui da vocale. Così:
la arencia >> l’arancia
§
è ghiotto di vocali – magánhangzó evő
divora – felfal, megeszi
per castigo – büntetésből
ingoia – lenyel
restare a – maradni
far da vocale – magánhangzóként szerepelni
Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s