olasz, Olasz ABC - Fontos betűk az olaszban, Szótagok - Betűkapcsolatok

Hangkiesés (csonkolás) – Il troncamento

Az olaszban gyakran előfordul, hogy egy szó (beszéd és/vagy írás közben) lerövidül, ami azt jelenti, hogy egyes magánhangzóra végződő szavak utolsó magánhangzója, vagy egyenesen az utolsó szótag mindenestől, elmarad főleg akkor, ha magánhangzóval kezdődő szó előtt áll, de előfordulhat mássalhangzóval kezdődő szó előtt is. Ezzel kapcsolatban van néhány szabály, amit nem árt ismerni. Nézzük meg, mik ezek!
§
Mikor lehetséges a csonkolás?
 több szótagból álló szavak esetében;
§
 amikor a szó egyes számban van. Amit soha nem lehet csonkolni, azok a többes számú szavak, mint pl. popoli, signori, quelli.
§
 azoknál a szavaknál, ahol a szóvégi magánhangzó előtt a következő mássalhangzók egyike áll: L, N, R, ritkán az M. pl. bel bambino, buon mattino,signor presidente.
§
 amikor a szó után nem tiszta S-vel (nem tiszta sz-kiejtésű) kezdődő szó áll. Tehát a Z, X, GN, PS betűkkel, betűkapcsolatokkal kezdődő szavak előtt nem. Kerüljük az ilyen formákat: un psicologo (helyesen: uno psicologo), bel gnocco (helyesen:bello gnocco – helyes/szép fiú (szleng)), quel zio (helyesen: quello zio), gran schiaffo (helyesen: grande schiaffo).
§
 amikor a szó utolsó magánhangzója E vagy O, viszont ha A-ra végződik akkor csak a következő esetekben lehetséges: ora (or ora), suora (suor Anna), vagypedig az allora (allor) és ancora (ancor).
§
Mi devo ricordare che:
A csonkolás kötelező a következő esetekben:
 az uno és ennek összetevői, mint: alcuno, nessuno, ciascuno, stb. A hímnemű szavak előtt, kivétel a nem tiszta S-vel (nem tiszta sz-kiejtésű) kezdődő szavak előtt. Tehát a Z, X, GN, PS betűkkel, betűkapcsolatokkal kezdődő szavak előtt nem. pl. a csonkolásraun uomo, alcun pensiero, nessun dubbio, ciascun anno, pl. a kivételre: uno scolaro, alcuno gnomo, nessuno zingaro. A nőnemű szavaknál viszont nem csonkolásról, hanem hangelnyelésről (elisione) beszélünk, ami azt jelenti, hogy az elhagyott hang helyére apostrofo-t, vagyis aposztrófot teszünk ki. (Erről majd egy másik leckében lesz szó).
§
 a buono hímnemű alakja. (tehát hímnemű főnév előtt) pl. un buon amico, un buon cavallo.
§
 a bello és quello hímnemű alakja kivéve, ha nem tiszta S-vel (nem tiszta sz-kiejtésű) kezdődő szó áll előtte. Tehát a Z, X, GN, PS betűkkel, betűkapcsolatokkal kezdődő szavak előtt nem. pl. a kivételre: bel giovane, quel signore, pl. a kivételre: bello spettacolo.
§
 a tale és quale. pl. qual governo, qual potere, tal attesa, tal cosa.
§
 grande melléknév a nőnemű és hímnemű főnevek előtt, legyen az egyes vagy többes számban. Főnévi  igenév előtt, ha az a főnév szerepét tölti be. pl. gran fardello, gran sorpresa, gran cose, gran discutere. Azok előtt a szavak előtt, amik magánhangzóval kezdődnek, mindig ki  kell tenni az aposztrófot. Tehát nem gran affare, hanem grand’affare vagy még jobb: grande affare.
§
 santo a mássalhangzóval kezdődő személynevek előtt. pl. San Carlo, San Giovanni. Kivétel: Santo Stefano.
§
 frate a mássalhangzóval kezdődő személynevek előtt. pl. fra Cristoforo.
§
 suora a személynevek előtt. pl. Suor Silvana, Suor Mara, Suor Angela.
§
Általános szabály szerint a csonkolás (troncamento) nem igényli az aposztrófot, mégis vannak kivételek, mint már azt korábban is láthattuk.
§
Ezen kívül még néhányuk:
da’ (= dai) – dare – adni
di’ (= dici) – dire – mondani
fa’ (= fai) – fare – tenni, csinálni
sta’ (= stai) – starelenni, kell (come stai? hogy vagy?)
va’ (= vai) – andare – menni
te’ (= tieni) te’questi soldi – tenerefogni, tartani
to’ (= togli) to’, prendi – togliereelvenni
ve’ (= vedi) ve’, chi arriva! – vederelátni, nézni
be’ (= bene) be’, andiamo
ca’ (= casa) Ca’ Foscari
fe’ (= fece) fe’ cenno col capo – fece → fare (passato remoto) múlt ideje (távoli múlt) – mondat jelentése: biccentett a fejével.
mo’ (= modo) a mo’ di esempio
po’ (= poco) un po’ di zucchero
§
Az I-re végződő ellőjárószókat – ai, dei, dai – szintén aposztróffal kötjük az utána következő (értelemszerűen – többes számú) főnévhez. pl. a’sordi, de’figli, da’monti. A modern nyelvhasználatban már eléggé eltűnőfélben van. Igazából sose hallom így.
§
Egyébként a főnévi igenevek (infinito) csonkolása viszont még mindig jelen van a mai nyelvhasználatban, és elég gyakori. pl. volger/e → volger lo sguardo, cambiar/e → cambiar parere, parlar/e → parlar chiaro, dir/e → non dir sciocchezze, stb.
§
Vannak olyan esetekben is csonkolások, mikor a csonkolt szó az utána következő szóval összeolvad jelentésben, ez a csonkolás akkor is megmarad, ha az összetett szó tagjait külön írjuk. (Tehát előfordul, hogy 2 szó leírása helyes akkor is, ha külön és akkor is, ha egybe írjuk őket.) Bocsánat, de olaszt tanulunk! 🙂 buon gusto (buongusto), belvedere, malessere, bel canto (belcanto), malumore, buon giorno (buongiorno) stb.
§
Végül, de nem utolsó sorban, vannak csonkolások földrajzi, orvosi, technikai kifejezésekben, valamint ünnepi címek és szertartások kifejezéseiben. pl. mal di denti, dolor di schiena, Mar Caspio, Mar Tirreno, l’imposizion delle mani, l’onor delle armi, l’ingegner Parodi. stb.
§
Ettől függetlenül a mai olaszban nincs olyan sok csonkolt szó.. 🙂
Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s