olasz, Szótagok - Betűkapcsolatok

Dividere in sillabe – Szótagolás

Már alig vártátok, hogy végre bele dobjuk magunkat a dolgok közepébe, igaz? Akkor tessék! 🙂 Van néhány szabály, amit figyelembe kell venni, mikor egy szó elválasztására kerül sor. Ehhez segítenek majd azoknak a problémás szótagoknak, betűkapcsolatoknak az ismerete, amiket már megismertünk korábban. Nem hiába mentünk át rajtuk! 🙂 Mivel több leckéről van szó, ha át akarjátok nézni, akkor megtaláljátok őket a Kategóriák között (jobb oldali sáv): Szótagok-Betűkapcsolatok. A blog archívumban pedig 2011 október, november és december hónapok leckéi között kell bogarásszatok. 🙂
§
Íme, a szabályok. – Devo ricordare, che:
► Minden szótagban lenni kell legalább egy magánhangzónak:
a-mi-che-vol-men-te
§
► A szó elején egy magánhangzó, vagy kettőshangzó, amit mássalhangzó követ, szótagot alkot:
o-ra-rio, au-gu-rio
§
► Azok a magánhangzók, amik kettős, vagy hármas hangzót alkotnak (tehát 2 vagy 3 magánhangzó együtt, ami az olaszban nem ritka), nem választjuk soha el (3-nál több magánhangzó sosem marad együtt egy szótagban):
mie-le, a-iuo-la
§
► Egy egyszerű mássalhangzó az őt követő 1 magánhangzóval, vagy kettős hangzóval formál szótagot:
co-ro-na, piu-ma
§
► A dupla mássalhangzókat és a “CQcsoportba tartozó szavakban a cq-betűkapcsolatot kettéválasztjuk:
appallotto-la-re, acqua
§
► Azok a 2 vagy 3 betűből álló betűkapcsolatok, amik együtt alkotnak egy hangot, nem választjuk szét soha.
GL + I: e-gli (egli)
GN + magánhangzó: gno-mo
SC + E vagy I: sce-na, sci-vo-la
CH + E vagy I: chi-mi-ca, o-che
GH + E vagy I: ru-ghe, a-ghi
CI vagy GI + A, O vagy U: ca-mi-cia, mi-cio, gio-va-ne, giu-sta
GLI + magánhangzó: a-glio, ma-glie
SCI + magánhagzó: li-scio, a-sciu-ga-re
§
► Azok a  2-3 eltérő mássalhangzóból álló betűcsoportok, amihez kapcsolódik egy magánhangzó, egy szótagot alkotnak. Lehet ilyet szótaggal szót kezdeni az olaszban.
re-cla-ma, a-pri-re, a-stra-le, re-cri-mi-na-re, proble-ma
§
► Vannak olyan 2-3 mássalhangzóból álló betűkapcsolatok, amiket soha nem találhat-nánk együtt az első  szótagban egy olasz szó elején. Tehát RT, CN, LT, MBR, NFR stb. Erre néhány példa.
carta, tecni-ca, alta, ambra, infran-ge-re
§
► Ha az S-t követi 1 vagy 2 mássalhangzó, akkor általában azokkal formál szótagot és nem az előtte állóval.
a-stro, ri-spon-de-re, di-sprez-za
§
► Az összetett szavaknál, ha az első összetevő I-re végződik, és a második összetevő magánhangzóval kezdődik, akkor az egymás mellé kerülő magánhangzók nem alkotnak közös szótagot, tehát el kell őket választani.
chiun-que, riedu-ca-re
§
► Az előtagok, mint a dis-, tras-, trans-, in-, ben-, mal-, elválaszthatók egy szótagként a szótőtől, de az új szokások szerint az általános szabályok szerint elválaszthatóak szótagokra.
dis-a-bi-ta-ta / disa-bi-ta-ta
tras-por-ta-re / traspor-ta-re
mal-in-ten-zio-na-ta / malin-ten-zio-na-ta
Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s