olasz, Olasz ABC - Fontos betűk az olaszban

Uno… Tanti! Ci aiuta la “H” – Egy… Sok! Segít a “H”

Az olaszban vannak olyan esetek, amikor ha a többes számra kerül a sor, a többes számot jelölő betű (“E” vagy “I”) elé beékelődik egy “H“, hogy az előtte lévő hang/betű (“C” vagy “G”) kiejtése változatlan maradjon.

§
Példa “C”-re:
bruco     => bruchi  /brúko => brúki/ hernyó
pesca     => pesch/peszká => peszki/ barack
buco      => buch/búko => búki/ lyuk
falco     => falch/fálko => fálki/ héja, sólyom
fico      => ……… füge
mucca    => ……… tehén, boci
formica  => ……… hangya
Egészítsétek ki a hiányzókat! 🙂
§
Példa “G”-re:
fango     => fangh/fángo => fángi/ sár
vanga    => vangh/vánga => vángi/ ásó
albergo  => albergh/albergo => albergi/ szálloda
spago    => spaghi  /szpágo  => szpági/ spárga, madzag, zsinór, húr
ago     => …….. /tű/
targa    => …….. /tábla, lemez, rendszám tábla/
drago    => ……. /sárkány/
Egészítsétek ki hiányzókat! 🙂
Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s