Miről beszéljünk? - Témakörök, olasz

Halloween

Oggi facciamo una lezione speciale di Halloween. /odzzsi fáccsámo uná lecióne szpecsále di állovvín/. Ma egy speciális, Halloween-i leckét tartunk.
§
(Itt jegyzem meg, hogy Halloween kifejezés pont egy olyan, ami nem olasz, H-val kezdődik – erről a betűről nemrég tanultunk -, és tökéletesen megfelel a “H” olasz kiejtésének vagyis nem kiejtésének a gyakorlására!) 🙂
§
Come sapete, Halloween non è una festa italiana, ma si festeggia lo stesso. /kome szápete állovvín non é uná fesztá itáliáná, má szi fesztedzzsá lo sztesszo./ Mint tudjátok, Halloween nem egy olasz ünnep, de azért ünneplik.
§
  • 31 Ottobre è Halloween – per Halloween la zucca facciamo. Si festeggia il capodanno celtico. “Dolcetto scherzetto!” /trentún ottóbre é állovvín – per állovvín lá dzukká fáccsámo. szi fesztedzsá il cápodánno cseltiko. Dolcsetto szkercetto!/ Október 31 Halloween – Halloween-kor elkészítjük a tököt. A kelta új évet ünnepeljük. Trick or treat! (o.k., aki ezt jól le tudja fordítani, ötöst kap!) :))
  • 1 Novembre: festa di Ognissanti /primo novembre: fesztá di onnyiszánti/ November 1: Mindenszentek ünnepe.
  • 2 Novembre si onorano i defunti con una preghiera. In Italia i defunti vengono ricordati il 2 Novembre, in questo giorno ci si va al cimitero a portare dei fiori a chi non c’è più. In Italia i fiori dei defunti sono i crisantemi./due novembre szi onóráno i defunti kon uná pregiérá. in itáliá i defunti vengono rikordáti il due novembre, in kveszto dzsorno csi szi vá  ál csimitéro á portáre i fjóri á ki non cse pjú. in itáliá i fjóri dej defunti szóno i krizántémi/ November 2.-án megtiszteljük a halottakat egy imával. Olaszországban a halottakra november 2-án emlékeznek meg, ezen a napon elmennek a temetőbe, hogy virágot vigyenek azoknak, akik már nincsenek. Olaszországban a halottak virága a krizantém (őszirózsa).
Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s