olasz, Olasz ABC - Fontos betűk az olaszban, Szótagok - Betűkapcsolatok

A “H” szerepe

A “H” betű az olaszban kicsit olyan, mint a keménységjel az oroszban. A mi esetünkben az történik, hogy ha a szó első betűje “H”, akkor azt nem ejtjük, magyar ésszel egyszerűen úgy teszünk, mintha nem is lenne ott.
Megjegyzés: a legtöbbször ezek a szavak nem is olasz eredetűek.
Példa:
hotel,  hostess, hot-dog /otel, ostess, ot-dog/ ugye nem kell fordítani? 🙂
Ha viszont a “H”-t a szó “belsejében” találjuk, akkor módosít. Vagyis ebben az esetben veszi magára a “keménységjel” szerepét. Mit jelent ez? A korábban megtanult lágyan ejtett betűkapcsolatokat rögtön megváltoztatja, beékelődik középre és a következő történik:
Ce [cse] ♦ che [ke]
ci [csi] ♦ chi [ki]
ge [dzse] ♦ ghe [ge]
gi [dzsi] ♦ ghi [gi]

Példa:

conchiglia, tasche, sacchi, formiche, chitarra, forchetta /konkílja, taszke, szákki, formíke, kitárrá, forkettá/ csigaház, zseb, zacskó, hangya, gitár, villa

ghepardo, ghiacciolo, spaghetti, righello, ghiande /gepárdo, gjáccsólo, szpágetti, rigello, gjánde/ gepárd, jégkrém, spagetti, vonalzó, makk
§
Házi feladat:

Keressetek 10-10 szót a “CHE”, “CHI”, “GHE” “GHI” szótagokkal! Küldjétek vissza! :)Jó munkát! 🙂

Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s