olasz, Olasz ABC - Fontos betűk az olaszban, Szótagok - Betűkapcsolatok

La “G” di Gatto – gyakoroljuk a “G” kiejtését és kapcsolódásait

A “G”-nek a “C”-hez hasonlóan, több funkciója is van. Most nézzük át ezeket.
§
Suoni duri – kemény hangzással:
A “GA” “GO” “GU” szótagokat mindig keményen ejtjük, tehát a “G” a magyarnek megfelelő “G” marad.
G A GA GATTO /tto/
O GO GOMITOLO/gomítolo/
U GU GUANTO /guánto/

Példa:

gufo, strega, gara, fungo, gamba, alga /gúfo, sztrégá, gárá, fungo, gámbá, álgá/ bagoly, boszorkány, verseny, gomba, alga
Miagola, miagola Gastone il gatto, miagola tanto che pare matto! /mijágolá, mijágolá gásztóne il gátto, mijágolá tánto ke páre mátto!/ nyávog, nyávog Gasztone a macska, sokat nyávog, hogy úgy látszik őrült!
§
A “GE” e “GI
sillabe dolci
– lágy hangzással:
G E GE GELATO /dzseláto/
I GI GIRAFFA /dzsiráffá/
Példa:
pagina, genio, gente, ginocchio, angelo, agente, pugile /pádzsiná, dzsenyjo, dzsinokkio, andzselo, adzsente, pudzsile/ oldal, zseni, emberek, térd, angyal, ügynök, bokszoló
Gira il bambino piano piano, gira con il gelato in mano, gira la ruota ogni momento nel parco del divertimento. /dzsírá il bámbino pjáno pjáno, dzsírá kon il dzseláto in máno, dzsírá lá ruótá onnyi momento nel párko del divertimenti./ Forog a gyerek lassan lassan, forog a fagyival a kezében, forog a vidámparkban a hinta minden pillanatban.
§
Mikor csinálunk a “g”-ből “dzs”-t:
Ha a “G” és az “A”, a “G” és az “O”, vagy a “G” és az “U” közé beékelődik egy “I”, akkor a korábbi “G”-ből “DZS” lesz.
“GIA” “GIO” “GIU” /dzsá, dzso, dzsu/
Példa:
Giacomo e Giuliana /dzsákomo e dzsuliáná/
Giacomo e Giuliana partono per un viaggio. In valigia mettono giacca, giubotto, giaccone, pigiama. Ben nascosti mettono anche un orologio e gioielli. /dzsákomo e dzsuliáná pártono per un vijádzzso. in valídzsá mettono dzsákká, dzsubotto, dzsákkone, pidzsámá. ben nászkoszti mettono ánke un orolódzso e dzsojelli./ Giacomo e Giuliana utazásra indulnak. A bőröndbe raknak dzsekit, mellényt, nagykabátot, pizsamát. Jól eldugva beteszik még a karórát és ékszereket.
§
Házi feladat:
Írjatok minden átvett betűkapcsolattal, szótaggal 10-10 szót! Küldjétek el!

Jó munkát! 🙂

Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s