I numeri - A számok

0,1,2 e 10 – zero, uno, due e dieci – i numeri – a számok

Ígérem, nem tartok már sok matek leckét, de had fejezzem be a sorozatot. 🙂 Ugyanis vannak olyan számok, amiket másképp is ki lehet fejezni és nem árt ismerni őket.
§
0 – zero /dzéro/ zéró, nulla (az olaszok is mondják néha nullának)
Meghatározás: Se ho 0 caramelle ciò significa che non ne ho nessuna. /sze o dzéro kárámelle csó szinnyífiká ke non ne o nesszúná/. Ha nulla karamellám van, az azt jelenti, hogy /egy s/nincs belőle (nekem). – ezek azok a mondat szerkezetek, amiket, ha szóról szóra próbáljuk fordítani, nem hangzanak nagyon magyarosan, de ebben az esetben nem lenne helyes magyarosítani, mert szeretném érzékeltetni a szófordulat jelentését is.
§
1 – uno /úno/ egy
Meghatározás:
Il numero uno rappresenta un oggetto unico. /il número úno rápprezentá un odzzsetto úniko/ Az egyes szám egyedül egy tárgyat jelképez.
§
2 – due /dúe/ kettő
Meghatározás:
Il numero 2 rappresenta due oggetti, viene chiamato anche il paio. /il número dúe rápprezentá dúe odzzsetti, vijene kiámáto ánke íl pájo/ A kettes szám két tárgyat jelképez, amit párnak is neveznek.
§
10 – dieci /gyejcsi/ tíz
Meghatározás:
Il numero 10 è formato dalle cifre 1 e 0. /il número gyejcsi é formáto  dálle csifre úno e dzéro/. A tízes szám az egyes és a nulla számjegyekből tevődik össze.
Il numero dieci è detto anche decina. /il número gyejcsi é detto ánke decsíná./ A tízes számot úgy is mondják, hogy “tíz körüli“. Ez a mondat magyarázatot kíván: pontosabban azt jelenti a “decina“, hogy “kb. tíz” van valamiből, tehát nem pont tíz, valamivel kevesebb vagy több. Akkor is használják, amikor valamiből lehet akár 10 is, de nem biztosak benne, hogy van annyi. Egy körülbelüli érték, ami tízhez közelít.
§
Most foglaljuk össze a számokat 1-től 10-ig.
0 – zero /dzéro/
1 – uno /úno/
2- due /dúe/
3 – tre /tre/
4 – quattro /kváttro/
5 – cinque /csinkve/
6 – sei /szej/
7 – sette /szette/
8 – otto /otto/
9 – nove /nóve/
10 – dieci /gyejcsi/
§
Vocabolario:
caramella /kárámella/ karamella, cukorka
significa /szinnyífiká/ jelent
non ne ho /non ne o/ nekem nincs belőle
nessuno /nesszúno/ egy se, nem, nincs, senki, semmi (van egy pár jelentése) 🙂
rappresenta /rápprezentá/ bemutat, jelöl, jelképez
unico /úniko/ egyedül egy, csak egy, egyedüli
oggetto /odzzsetto/ tárgy, dolog
viene chiamato /vijene kiámáto/ hívják/juk, nevezik/zük, úgynevezett
anche /ánke/ is, szintén, továbbá, még
paio /pájo/ pár
cifra /csífrá/ számjegy, ábra
è detto /é detto/ úgy mondott, úgy mondják, azt mondják
decina /decsíná/ kb. tíz; tíz körüli; majdnem tíz; picivel kevesebb, mint tíz; tíz
Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s