Gyakori kifejezések, olasz

Tanti quanti – annyi, amennyi ♦ annyi, ahány

Ci sono tanti ossi * quanti sono i cagnolini? /csi szóno tánti osszi kvánti szóno i kányolíni?/ Van annyi csont, amennyi kiskutya?

Mettiamo tante carote sul piatti quanti sono i conigli! /mettiámo tánte károte szul pjátto kvánti szóno i konílji/ Tegyünk annyi répát a tányérra, ahány nyuszi van!

§

Devo ricordare chetanti quanti mindig egyeztetjük azzal főnév nemével és számával, amire vonatkoztatjuk: tanti ossi – quanti cagnolinitante carot– quanti conigli

§

* l’osso /l’osszo/ a csont – rendhagyó szó, kétféle többesszáma is használatos, mindkét formája helyes. Le ossa /le osszá/ a csontok – ez az eredeti többesszáma, de manapság már használatos a: gli ossi /lji osszi/ a csontok formája is.

§

Vocabolario:

cagnolino /kányolíno/ kiskutya

mettiamo /mettiámo/ tegyünk, helyezzünk => mettere /mettere/ tenni, helyezni

carota /károtá/ répa

sul /szul/ -ra, -re, -rá, -ré -on, -en, ön => sul tavolo /szul távolo/ az asztalonsul piatto /szul pjátto/ a tányérra

piatto /pjátto/ tányér, lapos

coniglio /koníljo/ nyuszi

§

Ti amo tanto quanto non ho mai amato nessuno. /Ti ámo tánto kvánto non o máj ámáto nesszúno/ Annyira szeretlek, amennyire még soha senkit.

Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s