Gyakori kifejezések, olasz

“Páros” kifejezések 2

Vicino /vicsíno/ (közel) ♦ Lontano /lontáno/ (távol)

Disegno i fiori vicino alla casa mentre l’albero lontano. /dizennyo i fjóri vicsíno állá kázá mentre lálberó lontáno/ (a virágokat a házhoz közel rajzolom, míg a fát távol)

L’auto è più vicina al semaforo, il bambino è più lontano dalle strisce pedonali. /láuto é pjú vicsíná ál szemáforo, il bambíno é pjú lontáno dálle sztríse pedonáli/ (az autó közelebb van a lámpához, a kisfiú távolabb van a zebrától.)

§

Precede /precsede/ (megelőzi) ♦ Segue /szegve/ (követi)

Sull’immagine la moto precede l’autobus. /szullimmádzsine lá moto precsede láutobusz/ (a képen a kismotor megelőzi a buszt). – magyarul: a kismotor a busz elé van rajzolva. La moto segue la bici. /lá moto szegve lá bícsi/ (a kismotor a biciklit követi) – magyarul: a kismotor a bicikli után van rajzolva.

§

Destra /desztrá/ (jobb) ♦ Sinistra /szinísztrá/ (bal)

Questa è il mano destra, questa è il mano sinistra. /kuesztá é il máno desztrá, kuesztá é il máno szinísztrá/ (ez a jobb kéz, ez a bal kéz).

 §

Verso destra /verszo desztrá/ (jobbra, jobbra felé) ♦ Verso sinistra /verszo szinísztrá/ (balra, bal felé)

Le macchine rosse vanno verso destra e le macchine blu vanno verso sinistra. /le mákkine rossze vánno verszo desztrá e le mákkine blu vánno verszo szinísztrá/ (a piros autók jobb felé mennek, a kék autók balra felé mennek.)

 §

Sotto /szotto/ (alatt, alatta, alá) ♦ Sopra /szopra/ (fölött, fölé, rajta, rá)

Il gattino è sotto al tavolo  e il vaso è sopra . /il gattíno é szotto al távolo e il vázo é szopra/ (a cica az asztal alatt van a váza az asztalon).

Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s