Gyakori kifejezések, olasz

Appartiene – Hozzá tartozik valakihez/valamihez – része valaminek

Egy kis matek (is). 🙂 Appartiene o non appartiene all’insieme? /áppártiene o non áppártijene állinszjeme?/ Hozzá tartozik, vagy nem a halmazhoz? A halmaz része vagy nem?

In un sacchetto ci sono i giocattoli del mare e sul tavolo ci sono rimasti ancora tre oggetti: una maglietta, un pesciolino e una forchetta. /in un szákketto csi szóno i dzsokáttoli del máre, e szul távolo csi szóno rimászti ánkórá tre odzzsetti: uná máljettá, un pesolíno e uná forkettá/. Egy zacskóban strandos játékok vannak és az asztalon maradt még 3 tárgy: egy póló, egy halacska és egy villa.

Uno solo degli elementi può entrare nell’insieme. /úno szólo delji elementi puó entráre nellinszjeme/ Az elemek közül csak egyet lehet a halmazhoz adni. Quale? /k(v)uále?/ Melyik? Lui appartiene all’insieme. /lúj áppártijene állinsieme/. Az a halmazhoz (hozzá) tartozik. A halmaz része.

 §

Appartieni a me. /áppártijeni á me/ Hozzám tartozol. Hangsúlyozottabban: Tu mi appartieni. /tu mi áppártijeni/ Te hozzám tartozol.

Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s