olasz, Olasz ABC - Fontos betűk az olaszban

Le vocali – A magánhangzók

A magánhangzók:

A – Gamba qua gamba là, mi presento son la “A” (Itt egy láb ott egy láb, bemutatkozok: az “A” vagyok)

E – Io di braccia ne ho 3, vi saluto, son la “E” (Nekem 3 karom van, üdvözöllek: az “E” vagyok)

– Sempre in piedi, notte e dì, dritta e smilza son la “I” (Mindig vigyázzban, éjjel-nappal egyenesen és karcsún, én vagyok az “I”)

– Io sbadiglio altro non fo, oh, che sonno, son la “O” (Ásítok, mást nem csinálok, micsoda álmosság, oh, “O” vagyok.)

– Io mi arrendo, braccia in su. Non sparate son la “U” (Megadom magam, felemelt kezekkel. ne lőjetek, “U” vagyok.

§

A – “á”-nak ejtjük

E – enyhén “é”-nek ejtjük

I – határozott “i”

O – határozott rövid “o”

U – határozott rövid “u”

§

Aláhúzom a hangsúlyt, vagyis ahol egy kicsit meg kell nyomni a hangot a szó kiejtésekor. Ez legtöbbször a szó elejére kerül. Több szótagú szavaknál hátrébb kerül, vagy épp a végére a hangsúly.

A – albero /álbero/ (fa), ala /álá/ (szárny), ancora /ánkorá/ (horgony – ha a hangsúlyt az “o”-ra tesszük az “a” helyett, megváltozik a szó jelentése => még), ago /ágo/ (tű), amo /ámo/ (szeretek)

E – erba /erbá/ (fű), elefante /elefánte/ (elefánt), elica /eliká/ (propeller), elicottero /elikottero/ (helikopter)

I – isola /ízolá/ (sziget), indice /indicse/ (mutató ujj), imbuto /imbúto/ (tölcsér)

O – orso /orszo/ (medve), osso /osszo/ (csont), oro /óro/ (arany), orologio /orolódzso/ (karóra)

U – uva /úvá/ (szőlő), uovo /uóvo/ (tojás), usignolo /uzínyolo/ (csalogány)

§

Kiegészítő szószedet:

gamba /gámbá/ (láb)

qua /quá/ (itt)

 /lá/ (ott)

mi presento /mi prezento/  (bemutatkozok)

son /szon/ (vagyok) – a sono rövidített változata, vagyis a lenni létige – az olaszban segédige is, mint az angolban a to be – főnévi igenevének essere /esszere/, jelen esetben a szövegben egyes szám első személyű (I/1) ragozott alakja: io sono /io szono/ (én vagyok)

la /lá/ (a, az) – névelő

io /io/ (én) – szemészes névmás

braccia /bráccsá/ (karok)

ho /o/ – avere segédige, ragozott alakja (I/1) az angol have megfelelője, vagyis alapban birtoklást fejez ki, tehát nekem van

saluto /szalúto/ (üdvözöllek)

sempre /szempre/ (mindig)

in piedi /in pjedi/ (vigyázzban, állva)

notte /notte/ (éjjel)

dì /dí/ (nappal,)

dritto /dritto/ (egyenes)

smilza /smilca/ (karcsú, vékony)

sbadiglio /zbadiljo/ (ásítok) – sbadigliare /zbadiljáre/(ásítani) – itt had jegyezzem meg, hogy a “j” betű helyett az “ly” lenne a megfelelőbb kiejtés, de a nagyobb érzékeltetés kedvéért írtam “j”-t, hogy érezzétek, hogy előtte kihallik egy “l” betű is plusszként.

altro /áltro/ (más, egyéb)

sonno /szonno/ (álom, álmosság)

mi arrendo /mi árrendo/ (feladom magam) – arrendersi /árrendersi/ (feladni, megadni magát)

sparare /szpáráre/ (lőni)

Az “o”-ra végződő szavaknál a szóvégi “o” mindig rövid és kurtán ejtjük.

Megjegyzés: ha valami nem elég világos, nyugodtan kérdezzetek! 

Advertisements

Ide írhatsz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s